DEXEFTervezésIT megoldásokK+FPályázatokPractiWorkKapcsolatWebmailX

Pályázatok

NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2019_HU.png

A kedvezményezett neve: Dexef Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Távoktatási rendszer kifejlesztése

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00216

A szerződött támogatás összege: 19.668.540.- Ft
A támogatás mértéke: 60%
A projekt tartalmának bemutatása:

A digitalizáció egyre szélesebb körben, egyre több területen jelenik meg, felváltva az addig használt módszereket, technológiákat, eszközöket. Bár a digitalizáció az oktatási és képzési területen évek óta tapasztalható (digitális infrastruktúra-fejlesztése, távoktatás térnyerése, e-learning képzések megvalósulása), a további fejlődés nélkülözhetetlen a távoktatás területén. Mindezt a jelenleg kialakult járványhelyzet is teljes mértékben alátámasztja, ugyanis a legtöbb képző intézmény által bevezetett távoktatás nem tud a korábbi hatékonysággal működni. Ennek következtében projekt ötletünk szükségességét még aktuálisabbá teszi. A projekt célja egy olyan oktatói-hallgatói oldalról is könnyen használható távoktatási rendszer kidolgozása, amely a modern, innovatív tanulási igényeket támogatja, és amely révén igazolhatóvá válik ténylegesen a résztvevők előrehaladása. Mindezt egy vizsga rendszerrel és egy visszaigazolást támogató tanúsító rendszerrel is kívánjunk integrálni, mely hitelesen igazolja a hallgató eredményeit. A kifejlesztett rendszer használata esetén eltérő biztonsággal képes megállapítani, hogy a hallgató figyelt-e az oktatás során, mely információt összevetve a vizsgaeredményekkel, a tanulás képessége, illetve több hallgató figyelembevételével a tananyag minősége is kimutatható. Ezen technológiák közé tartozik a gépi látás is, mely webkamera segítségével képes követni a hallgató tekintetét. A képzés során begyűjtött adatokat szintén mesterséges intelligencia módszerekkel kívánjuk kiértékelni, mely a képzés fejlesztését, a hallgatók javát szolgálja. A projekt részét képezi a tananyagok előállításához szükséges módszertan, folyamatterv és eszközrendszer kidolgozása. A rendszer a távoktatásban és a távolról oktatában felmerülő problémákat hivatott orvosolni. A távoktatás esetén a felhasználó becsületére van bízva a képzés elvégzése és csak nehezen vizsgálható, hogy valóban a tananyagot elsajátította, a szükséges óraszámot a tanulásra fordította. A távolról oktatás pedig olyan erőforrás és szervezés igényes, mely nem, vagy csak nehezen fenntartható. Rendszerünk garantálhatja a „tanórákon” való részvételt anélkül, hogy a technológiai és emberi erőforrásokat pazarolna a képző. Ez mind a képzőintézmények számára, mind pedig a képzésen, oktatáson résztvevők számára plusz hozzáadott értéket képvisel, növeli a képzések hatékonyságát. A fejlesztés újdonság tartalma éppen ezért abban van, hogy kiküszöböli a távolról oktatás erőforrás igényességét és segít monitorozni a résztvevők figyelmét a távoktatásban. További előnye a rendszernek az igény szerint biztosítható, részletes kurzusvégzés elemzés és a teljes tevékenység elemzés, valamint a központilag igazolt képzés elvégzési igazolás. A fejlesztés sikeres végrehajtását 4 munkatárs biztosítja. Szakmai munkájukkal az egy éves projektben kifejlesztésre kerül egy olyan hiánypótló távoktatási rendszer, amely a jelenlegi videókommunikációs és e-learning szoftverekhez képest sokkal összetett funkciót biztosít, külön kiemelve azt az innovativitást, amelyet a hallgatók figyelmének követése, a teljesítmény analízis és a digitális tanúsítvány kiadása jelent. Az online szolgáltatásunk elindítása a képzőintézmények számára hatékony távoktatási rendszer fog biztosítani, melynek sikeressége visszaellenőrizhető. A fejlesztést követően a piaci értékesítési tevékenységek kidolgozásával kívánjuk az elérendő célcsoporthoz eljuttatni szolgáltatásunkat, elsődlegesen a több mint 1700 regisztrált felnőttképző intézményhez.